Thông tin tài khoản

Nickname: thayphan

Danh hiệu: Gà mờ 🐥

Tổng quan chốt số

Tổng lần chốt số: 0 lần

Tổng số kỳ đoán trúng: 0

Tổng số lần đoán trúng lô: 0

Tổng số lần đoán trúng đề: 0

Tỷ lệ chốt số chính xác: 0%

Cần thêm 1 lần trúng để đạt được danh hiệu Thánh Lô 🥇

Lượt chốt số hôm nay

Tài khoản này chưa chốt số cho kỳ quay hôm nay

Lịch sử chốt số

Lịch sử chốt số cho tài khoản này không có dữ liệu